Page 1 of 1

polska wersja dla 2284

Posted: Tue May 26, 2009 1:30 pm
by gornyPoland
jest dostępna robocza wersja pliku processmaker.pl.po

lokalizacja oficjalna : http://wiki.processmaker.com/index.php/Translations
wersje robocze i historyczne : http://download.processmaker.pl/downloa ... /pl/v.001/
dyskusja nad tłumaczeniem : http://forum.vizja.org/viewforum.php?f=39

pozdrawiam
Marek Górny